Du är här:

Tillgänglighetsredogörelse

Sorfors kommun står bakom webbplatsen www.stortrivsistorfors.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Storfors kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här webbplatsen är förenlig med lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service och uppfyller WCAG 2.1 nivå AA. Det kan förekomma enstaka tillgänglighetsbrister i form av att det saknas någon alternativ-text på någon bild, till exempel.

Om du behöver innehåll från www.stortrivsistorfors.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss genom att skicka e-post till information@storfors.se

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på adressen information@storfors.se så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) och påtala det.

  • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Storfors kommun.
  • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Eftersom detta är en ny webbplats har vi haft möjlighet att bygga den tillgänglig från början. Framöver kommer vi genomföra interna stickprov på webbplatsen med hjälp av checklistor. Till exempel med hjälp av DIGG:s ”Testa din webbplats”.

Webbplatsen publicerades den XX 2022.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den XX 2022.