Du är här:

Hantering av personuppgifter

När du anmäler att du är intresserad av att flytta till Storfors kommun via vårt digitala formulär så lagras de uppgifter som du fyller i.

Representanter från kommunen  kommer sedan ha tillgång till dina uppgifter. De representanter som har tillgång till uppgifterna arbetar med att vägleda blivande inflyttare. Dessa behöver uppgifterna för att kunna följa upp ditt intresse och vägleda dig på ett bra sätt för att underlätta din flytt.

När du tar kontakt med oss via vårt webbformulär eller vår chatt så samtycker du även till att vi får lagra och tipsa dig om potentiella arbetsgivare, rekryterare eller andra nyckelpersoner i Storfors kommun som vi bedömer kan hjälpa dig med frågor som berör din flytt.

Vi tar personlig integritet på stort allvar och all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Storfors kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan kontakta oss på information@storfors.se

Storfors kommuns webbplats kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter.